Passie voor internet
Image default
Financieel

Een factuur verkopen aan je klanten

Een vordering koop je net als een auto of huis op naam. De overdracht van een vordering wordt in juridische termen cessie genoemd. Hoe het factuur verkopen precies in zijn werk gaat en hoe factoring een oplossing kan bieden, vertellen wij je in dit artikel.

Wat houdt factuur verkopen in?

Er zijn verschillende redenen waarom je kan besluiten om een factuur verkopen. Een voorbeeld is als je een oninbare vordering aan een incassobureau wilt verkopen of omdat je bijvoorbeeld gebruik wilt maken van factoring. . Een factuur verkopen gaat als volgt. De persoon die de cessie vordering ter overdracht stelt is een cedent en de persoon aan wie de vordering wordt overgedragen wordt cessionaris genoemd. De persoon die uiteindelijk de vordering dient te betalen is de debitor cessus.

Wat zijn de vereisten voor een factuur verkopen?

Er zijn verschillende eisen waar aan voldoen moet worden bij een factuur verkopen. Ten eerste moet er logischerwijs een vordering zijn, waarbij het duidelijk is wat en op wie er gevorderd wordt. De cessie moet worden vastgelegd in een akte van cessie. Bij een openbare cessie is het daarnaast ook een vereiste dat de schuldenaar op de hoogte is. Als dit niet het geval is dan is er sprake van een stille cessie. De derde partij of tewel de persoon aan wie de factuur verkopen  is overgedragen, krijgt door middel van de cessie dezelfde rechten als de eerste schuldeiser. Voor de persoon die de vordering dient te betalen veranderd er niets. Een factuur verkopen kan aan verschillende partijen. Bijvoorbeeld een incassobureau. Een incassobureau wordt vaak ingeschakeld op het moment dat je na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling ontvangt. In dit artikel richten we ons op factoring. Ook aan een factoringorganisatie kan je een factoor verkopen. Echter vindt de cessie dan niet plaats op het moment dat er geen betaling plaats vindt oftewel na de betalingstermijn, maar op het moment dat de vordering de deur uit gaat.