Passie voor internet
Image default
Onderwijs

Waarom een digibord een krachtig hulpmiddel is in het onderwijs

Sinds 2005 maken digiborden een opmars binnen het onderwijs. In de loop van de jaren zijn de software en de functionaliteiten verder ontwikkeld. Ook kunnen we nu beter een conclusie trekken wat de gebruikerservaringen zijn. Want doet het digibord wat het hoort te doen en is het voor leerkracht en leerling een verrijking? We kunnen stellen dat digiborden hebben geleid tot veel enthousiasme. Bijna ieder klaslokaal is voorzien van een interactief scherm. Maar in hoeverre dragen deze ook daadwerkelijk bij aan de effectiviteit in het onderwijs en de uiteenlopende behoeften van leerkracht en leerling? In welke gebruikssituaties merk je daadwerkelijk de toegevoegde waarde? Je leest er meer over in dit artikel. 

Positieve effecten van een digibord 

Veel leerkrachten worstelen met de vraag hoe je in deze vluchtige maatschappij de leerlingen zo goed mogelijk bij de les kunt betrekken en aangehaakt houden. Dit start met de mogelijkheid om de actualiteiten en de wereld op een visueel aantrekkelijke manier in de klas te halen. Dit maakt de lessen een stuk aantrekkelijker. Maar alleen het aantrekkelijk maken van de lessen is niet genoeg. Een ander positief effect van een digibord is dat je meer interactie kunt creëren tussen leerkracht, leerlingen en de lesstof. Aanvullend is het daarnaast ook nog eens gemakkelijk in gebruik. De kracht zit in het feit dat het digibord alles in één is. 

Streven naar effectiever onderwijs

De term effectief leren komt steeds vaker voorbij. Voor leerlingen om effectief te leren is het belangrijk dat ze een weloverwogen en didactisch verantwoorde lesopbouw aangeboden krijgen. De kern zit in dat je voldoende tijd creëert om aandacht te geven aan de leerlingen en aanvullende instructies te geven aan de kinderen die hier behoefte aan hebben. Er wordt hierbij ook gesproken over dat het directe instructiemodel leerlingen de beste kans geeft om effectief te leren. Dit model bestaat uit verschillende fasen:

  • Introductiefase

  • Instructiefase 

  • Oefenfase, eventueel onder begeleiding

  • Verwerkingsfase, dit kan individueel, in tweetallen of in groepsverband 

  • Evaluatiefase 

Hoe goed het materiaal ook is waar je mee werkt, het is de leerkracht die de lesopbouw effectief moet maken. Het digibord is een hulpmiddel om het de leerkracht zo makkelijk mogelijk maken om effectief onderwijs aan te bieden.  

Omgaan met verschillen

We lazen hierboven al dat effectief onderwijs samenhangt met de mogelijkheden om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Het gaat om de mogelijkheden om het onderwijs passend te maken. Op deze manier sluit het aan bij de verschillende leerbehoeften. Elke leerling is anders en heeft andere leerbehoeften. Zo zijn er leerlingen die weinig tot geen hulp of begeleiding nodig hebben. Maar er zijn ook leerlingen die juist veel extra aandacht heen moet gaan. Er zijn verschillende manieren hoe je hier als leerkracht mee om kunt gaan. Zo kun je snelle en wat langzamere leerlingen samen laten werken om van elkaar te leren. 

Maar onderschat hierbij niet de rol van het digibord. De visuele ondersteuning en interactiemogelijkheden maakt het voor leerlingen makkelijker om de lesstof op te nemen. Ook kun je extra leertijd aanbieden aan leerlingen die het nodig hebben. Dit is in de instructie en oefenfase. De stof kun je opslaan en met één klik weer tevoorschijn halen. De kracht zit hier letterlijk in de herhaling. Door het gebruiksgemak bespaar je als leerkracht ook tijd wat je kunt besteden aan de leerlingen die het nodig hebben. En daarnaast maakt het mogelijk om te zorgen voor meer variatie in de lessen wat het leuker maakt en aansluit bij de verschillende niveaus.

https://ctouch.eu/nl/digiborden